Skip to content

Cisco UCS S3260 Server Integrasjon med Cisco UCS Manager, Release 3.1.

Cisco UCS S3260 Server Integrasjon med Cisco UCS Manager, Release 3.1.

Boktittel.

Cisco UCS S3260 Server Integrasjon med Cisco UCS Manager, Release 3.1.

Kapittel Tittel.

Vis med Adobe Reader pa en rekke enheter.

Se i ulike programmer pa iPhone, iPad, Android, Sony Reader eller Windows Phone.

Se pa Kindle Device eller Kindle app pa flere enheter.

Kapittel: Oversikt.

Oversikt.

Om Cisco UCS S3260-systemet.

Cisco UCS S3260 er en tett lagringsrackserver med to servernoder, optimalisert for store datasett som brukes i miljoer som stor data, sky, objektlagring og innholdslevering. Den tilhorer produktfamilien Cisco UCS S-Series rack-mount servere.

Cisco UCS C3260 / C3X60 er omdopt til Cisco UCS S3260 fra Cisco UCS Manager Release 3.1 (3). Du kan fortsatt se visse komponenter i systemet merket som C3260 / C3X60. For denne utgivelsen brukes vilkarene S3260 og C3260 / C3X60 om hverandre. Bade, S3260 og C3260 / C3X60, henviser til samme maskinvarekomponent.

Cisco UCS S3260-systemet er utviklet for a fungere i et frittstaende miljo og som en del av Cisco Unified Computing System med integrering av Cisco UCS Manager. Den antar nesten samme egenskaper som sin forgjenger, Cisco UCS C3160, men med folgende tilleggsfunksjoner:

System IO Controllers (SIOC) med Cisco VIC 1300 Series Embedded Chip-stotter dual-port 40Gbps.

Stotte for opptil to servermoduler.

Mulighet til a operere i en frittstaende modus og med Cisco UCS Manager.

Individuelle harddiskstasjoner (HDD) kan tilordnes til enten server i dedikert eller delt modus.

I tillegg kan en av serversporene i Cisco UCS S3260-systemet benyttes av en lagringsutvidelsesmodul for ytterligere fire 3,5-tommers stasjoner. Servermodulene kan ogsa ta imot to solid state drives (SSD) for intern lagring dedikert til den modulen . Chassiset stotter Serial Attached SCSI (SAS) utvidere som kan konfigureres til a tilordne 3,5 "stasjoner til individuelle servermoduler.

Begynn med utgivelse 3.1 (3) stotter Cisco UCS S3260-systemet folgende:

Server SIOC-tilkoblingsfunksjonalitet.

Andre RAID-kontroller i den valgfrie I / O-ekspanderingsmodulen.

Dual HBA Controller.

Hvis et Cisco UCS S3260-system har Dual HBA Controller, kan du ikke nedgradere Cisco UCS Manager til noen utgivelser tidligere enn 3.1 (3).

I et Cisco UCS S3260-system, bor begge serverne ha enten dual RAID-kontroller eller dual HBA-kontroller. Blanding av styreenhetstyper stottes ikke.

Cisco UCS S3260-systemet stotter Server SIOC Connectivity-funksjonalitet. Ved hjelp av denne funksjonaliteten kan du konfigurere dataveien gjennom bade prim re og ekstra SIOCer nar chassiset har en enkelt server og to SIOCer som er konfigurert. For mer informasjon, se Server SIOC Connectivity Functionality.

Cisco UCS S3260-systemet stotter andre RAID-kontrolleren i den valgfrie I / O-ekspanderingsmodulen som festes til toppen av servernoden. Du kan ikke nedgradere Cisco UCS Manager, BMC, CMC og BIOS til noen utgivelser tidligere enn 3.1 (3), avhengig av antall disker som er sonet til kontrollerne:

Er nedgradering mulig?

To kontrollere i serveren (en i valgfri I / O-ekspander) eller en kontroller i serveren (i valgfri I / O-ekspander) og minst en disk er sonet til kontrolleren i den valgfrie I / O-ekspandereren.

To kontrollere i serveren (en i valgfri I / O-ekspander) eller en kontroller i serveren (i valgfri I / O-ekspander) og minst en disk er forhandsinnstillet til kontrolleren i den valgfrie I / O-ekspandereren.

To kontrollere i serveren (en i valgfri I / O-ekspander) eller en kontroller i serveren (i et hvilket som helst spor) og disk er ikke sonet eller forhandsbestemt til kontrolleren i valgfri I / O-ekspander.

Lisenskrav.

ETH_PORT_ACTIVATION_PKG (for 2G FI), 40G_ETH_PORT_ACTIVATION_PKG (for 3G FI-6332) og 10G_PORT_ACTIVATION_PKG (for 3G FI-6332-16UP) lisenser brukes nar S3260-systemet er koblet til FI som apparat (apparatport) eller Cisco UCS Manager administrert node havn).

For mer informasjon om lisensbehov, se kapittel Server License Management i Cisco UCS Manager Server Management Guide.

Slik bruker du denne handboken.

Cisco UCS S3260-systemer som administreres gjennom Cisco UCS Manager, stotter de fleste av funksjonene som stottes av andre S-seriens rackservere som administreres gjennom Cisco UCS Manager. Cisco UCS S3260-systemer introduserer ogsa noen nye funksjoner og styringsfunksjoner til Cisco UCS Manager. Disse funksjonene og administrasjonsmulighetene er beskrevet i folgende kapitler i denne veiledningen:

Oversikt - Gir detaljert informasjon om arkitekturen til Cisco UCS S3260-systemet og dens tilkobling nar den administreres gjennom Cisco UCS Manager.

Overforing til Cisco UCS Manager - Administrert Cisco UCS S3260 - Beskriver trinnene som kreves for a migrere enten en frittstaende Cisco UCS C3160 eller en frittstaende Cisco UCS S3260-server til en Cisco UCS Manager-administrert Cisco UCS S3260-server.

Systemrelaterte retningslinjer-Beskriver chassisoppdagingspolitikken og chassis-tilkoblingspolitikken som gjelder for Cisco UCS S3260-systemer.

Chassisprofiler - Gir detaljert informasjon om Chassisprofiler og Chassis-profilmaler, som na kan brukes til a definere lagrings-, fastvare- og vedlikeholdskarakteristikkene til et Cisco UCS S3260-chassis.

Lagringshandtering - Beskriver de nye lagringskomponentene i et Cisco UCS S3260-system, og hvordan man handterer dem.

Firmware Management-Gir detaljert informasjon om Chassis Firmware Pakker og endpoengene til Cisco UCS S3260 hvilken fastvare kan oppdateres manuelt.

Chassishandtering - Gir detaljert informasjon om styringen av Cisco UCS S3260-chassiset.

Serveradministrasjon - Gir detaljert informasjon om styringen av Cisco UCS S3260 Server Node.

SIOC Management-Gir detaljert informasjon om styringen av System Input / Output Controllers (SIOCs) som er en del av et Cisco UCS S3260-chassis.

Alle funksjoner og konfigurasjonsoppgaver som stottes av Cisco UCS Manager Release 3.1 og nyere versjoner, er beskrevet i konfigurasjonsveiledningene som er oppfort i folgende tabell. Disse veiledningene ma brukes med denne hurtigreferansen for Cisco UCS S3260-systemer.

Diskuterer Cisco UCS arkitektur og Dag 0 operasjoner, inkludert Cisco UCS Manager forste konfigurasjon og konfigurasjon beste praksis.

Diskuterer passordbehandling, rollebasert tilgangskonfigurasjon, ekstern autentisering, kommunikasjonstjenester, CIMC oktstyring, organisasjoner, sikkerhetskopiering og gjenoppretting, planleggingsalternativer, BIOS-tokens og utsatt distribusjon.

Diskuterer fysiske og virtuelle infrastrukturkomponenter som brukes og administreres av Cisco UCS Manager.

Diskuterer nedlasting og styring av fastvare, oppgradering gjennom Auto Install, oppgradering gjennom serviceprofiler, direkte oppgradering pa sluttpunkter ved bruk av automatisk synkronisering av fastvare, styring av kapasitetskatalog, distribusjonsscenarier og feilsoking.

Diskuterer de nye lisensene, registrerer Cisco UCS-domene med Cisco UCS Central, power capping, serverstart, serverprofiler og serverrelaterte retningslinjer.

Diskuterer alle aspekter av lagringshandtering, for eksempel SAN og VSAN i Cisco UCS Manager.

Diskuterer alle aspekter av nettverksadministrasjon, for eksempel LAN og VLAN-tilkobling i Cisco UCS Manager.

Diskuterer alle aspekter av system- og helseovervaking, inkludert systemstatistikk i Cisco UCS Manager.

Utgivelsesnotatene for Cisco UCS Manager, Release 3.1, inneholder detaljert informasjon om nye funksjoner, lost advarsler, apne advarsler og losninger for Cisco UCS Manager, Release 3.1.

Cisco UCS S3260 System Architectural Oversikt.

Arkitektonisk oversikt.

Systemet bruker en chassishandteringscontroller (CMC) til a administrere servernodene. Hver system I / O-kontroller (SIOC) -modul inneholder en innebygd CMC. Hvis du har to SIOCer, fungerer de to CMCene i en aktiv / standby-organisasjon. CMC i SIOC som du logger deg pa med Cisco IMC-grensesnittet blir den aktive CMC-en, og lar deg styre BMCene i begge serverknutepunktene.

Alle brukergrensesnittene kjores bare pa den aktive CMC. Konfigurasjonsendringer synkroniseres automatisk mellom de aktive og standby-CMCene.

Nar du slar pa systemet, er CMC i SIOC 1 den aktive CMC som standard. Den aktive CMC-enheten vil mislykkes til standby-CMC nar noen av folgende forhold oppstar: Den aktive CMC-enheten startes pa nytt eller mislykkes. SIOC med aktiv CMC er fjernet. Nettverkstilkobling er tapt pa den aktive CMC.

Bygningsblokk og tilkobling.

Cisco UCS S3260-chassiset har en modul r arkitektur som bestar av folgende moduler:

Inneholder fire stromforsyninger, atte vifter og et jernbaneutstyr.

En eller to servernoder, hver med to CPUer, 128, 256 eller 512 GB DIMM-minne, og et RAID-kort i pass-through-modus eller et RAID-kort med en 1 GB eller 4 GB-buffer.

System I / O Controller (SIOC)

En eller to system I / O-kontroller, som hver inneholder en 1300-serie VIC. Cisco UCS S3260 SIOC har en integrert Cisco UCS VIC 1300-seriebrikke ombord, sa det er ikke mulig a fjerne adapterkort.

Valgfri diskutvidelsesnode.

Valg av enten 4 x 4 TB-stasjoner (total kapasitet: 16 TB), 4 x 6 TB-stasjoner (total kapasitet: 24 TB), eller 4 x 10 TB-stasjoner (total kapasitet: 40 TB).

Solid State Boot Drives.

Opptil to SSDer per serverknutepunkt.

Cisco UCS Fabric Connectivity.

Direkte forbindelse til stoffet forbinder.

Tilkobling ved hjelp av FEX.

10G-tilkobling til en enkelt FI-port med et QSA-kabel.

4 * 10G portkanaltilkobling til 4 FI-porter med en utkoblingskabel.

Cisco UCS 6300 Series Fabric-sammenkoblinger: SIOC-opplinsen kan kobles direkte til en 6300-seriens FI-port via en enkelt 40 G-tilkobling.

N2348UPQ og 2232 FEX: SIOCene kan kobles direkte til FEX-porter via en enkelt 10G-tilkobling ved hjelp av en QSA-kontakt.

Distribusjonsalternativer.

I de folgende avsnittene beskrives de tre viktigste distribusjonsalternativene for Cisco UCS S3260-systemer, enkelt- og dual-server-tilkobling.

Enkeltserverforbindelse.

Folgende illustrasjon viser foreningene for et enkelt-server-system:

Databussen i servernode 2 forbinder gjennom SIOC 2.

Server 2 SSD 1 og 2 kan styres av et RAID kontrollerkort i server node 2.

Enkeltserverforbindelse (med SIOC-tilkoblingsfunksjonalitet)

Nar et Cisco UCS S3260-system har en enkelt server og to SIOCer, kan brukerne aktivere Server SIOC Connectivity-funksjonaliteten. Folgende illustrasjon viser foreningene for et enkelt-server-system med Server SIOC-tilkoblingsfunksjonalitet aktivert:

Databussen i servernode 2 forbinder gjennom bade prim re og hjelpe-SIOCer.

Prim r SIOC for server 1 er SIOC 1 og for Server 2 er SIOC 2. Hjelp SIOC for server 1 er SIOC 2 og for server 2 er SIOC 1.

Dual Server Connectivity.

I denne modusen for distribusjon inneholder hver serverplass et uavhengig serverblad. De overflodige servernoderne sammen med de ulike komponentene som SAS SSD-er gir hoy tilgjengelighet.

Folgende illustrasjon viser et dobbelt server system. For Cisco UCS C3X60 M3 server noder styrer PCH-kontrolleren for Server 1 SSD1 og SSD2, og PCH-kontrolleren for Server 2 styrer SSD3 og SSD4. For Cisco UCS C3X60 M4-server noder styrer RAID-kontrollerkortet pa serverne de respektive SSDene.

Figur 4. Dual Server System.

Viktig: For detaljerte opplysninger om lagerkontrollerhensyn for et Cisco UCS S3260-system, for eksempel lagringsstyringsprogrammer som stottes for de forskjellige servernodene og tilhorende servicemerker, vennligst se delen "Lagringskontrollere" i Cisco UCS S3260 Storage Server Installasjon og Service Guide.

Ledelse gjennom Cisco UCS Manager.

Cisco UCS S3260-systemet kan operere i enten frittstaende modus eller kan administreres av Cisco UCS Manager.

UCS mini 6324 stotter ikke Cisco UCS Manager integrasjon av Cisco UCS S3260.

Dual Server Connectivity.

40G-porter pa SIOC-ene kan kobles til enten en stoffsammenkobling eller en FEX-modul. Pa hver SIOC kan en port kobles til prim rtoffsammenkoblingen / FEX, og den andre porten kan kobles til underordnet stoffforbindelse / FEX. Trafikk fra hver SIOC kan na stoffsammenkoblinger og FEXs.

Single Server og Single SIOC Connectivity.

Single Server og Dual SIOC Connectivity (med Server SIOC Connectivity Functionality)

Server SIOC-tilkoblingsfunksjonalitet.

Fra og med utgivelsen 3.1 (3) stotter Cisco UCS S3260-systemet Server SIOC Connectivity-funksjonalitet. Ved hjelp av denne funksjonaliteten kan du konfigurere dataveien gjennom bade prim re og ekstra SIOCer nar chassiset har en enkelt server og to SIOCer som er konfigurert.

Prim r SIOC for server 1 er SIOC 1 og for Server 2 er SIOC 2. Hjelp SIOC for server 1 er SIOC 2 og for server 2 er SIOC 1.

Du kan konfigurere Server SIOC Connectivity-funksjonalitet gjennom chassisprofil ved hjelp av Compute Conn-policy ved a velge single-server-dual-sioc-alternativ.

Forutsetninger for Server SIOC-tilkoblingsfunksjonalitet.

Denne funksjonaliteten fungerer bare under folgende forhold:

Cisco UCS S3260-systemet kjorer utgivelsen 3.1 (3) eller senere.

Associert BIOS, BMC og CMC-firmware kjorer 3.1 (3) eller senere.

Chassis har single server og dual SIOCs.

Workflow - Oppgradering av Cisco UCS Manager.

Etter at Cisco UCS Manager er oppgradert for a frigjore 3.1 (3), blir chassisoppdagelsen utlost, og UCSM far driftsstatus for Server SIOC Connectivity-funksjonen. Brukeren kan na aktivere funksjonen ved hjelp av single-server-dual-sioc-alternativet som er tilgjengelig for Compute Conn-policy under chassisprofil.

Enhver endring i Compute Connection Policy-innstillingene hevder en ventende hendelse. Chassisprofilforening starter automatisk bare etter at du har bekreftet den ventende hendelsen.

I GUI, en gang Compute Conn Policy-egenskapen er satt til single-server-dual-sioc, viser Cisco UCS Manager en melding, og advarsel om at denne operasjonen forarsaker at serveren startes pa nytt. Etter a ha bekreftet meldingen utloses chassisforeningen. Nar konfigurasjon av server SIOC-tilkobling er implementert, utloser Cisco UCS Manager automatisk dypfunnet til serveren.

I CLI, en gang Compute Conn Policy-egenskapen er satt til single-server-dual-sioc, kjor applikasjonsavventer-endrer umiddelbar kommando for a starte tilknytning.

Nar Compute Conn Policy er satt til single-server-dual-sioc, kan du ikke nedgradere Cisco UCS Manager til noen utgivelser tidligere enn 3.1 (3). Tilsvarende forhindrer Cisco UCS Manager at BMC, CMC og BIOS nedgraderes til enhver utgivelse tidligere enn 3.1 (3).

Betingelser som pavirker funksjonaliteten nar single-server-dual-sioc-alternativet er aktivert.

Serverutskifting - Nar serveren byttes ut, oppdages feilplasseringen av bladsporet. Nar du anerkjenner sporet, utloses serverens dype funn etterfulgt av serviceprofilforening. Nar serviceprofilforening utloses, kan det v re folgende to situasjoner:

Nar BIOS / BMC-firmware er angitt i vertsprogramvaren. Hvis BIOS / BMC-firmware stotter Single Server Dual SIOC-tilkobling, fortsetter serviceprosjektforeningsprosessen. Hvis BIOS / BMC-firmware ikke stotter Single Server Dual SIOC-tilkobling, oppretter foreningen et config-problem.

Nar BIOS / BMC-firmware ikke er spesifisert i vertsfirmaen. Cisco UCS Manager kontrollerer om den kjorende BIOS / BMC-versjonen stotter Single Server Dual SIOC-tilkobling. Hvis funksjonen ikke stottes, oppheves et config-problem.

SIOC-erstatning - Hvis den erstattede SIOC kjorer 3.1 (3) eller senere, vises en brukerbekreftelsesmelding nar en av SIOC sitter. Nar du erkjenner SIOC-handling, etablerer Cisco UCS Manager tilkoblingen mellom FI og SIOC. I tillegg til at Cisco UCS Manager re-anerkjenner serveren som har datastromtilkoblingen gjennom denne SIOC. VNIC'ene som er konfigurert for serveren, blir ogsa gjenkjent. Se SIOC-fjerning eller erstatning for mer informasjon.

Hvis den erstattede SIOC kjorer en tidligere fastvareversjon, endrer Cisco UCS Manager automatisk operativtilstanden til Server SIOC Connectivity til single-server-single-sioc. Du kan oppdatere fastvaren til den erstattede SIOC ved a utlose chassisprofilforening.

SIOC-fjerning - Nar noen SIOC er fjernet markerer Cisco UCS Manager SIOC og tilhorende adapterenhet som er opprettet under serveren som mangler.

Legge til server i chassis - Nar en ny server legges til i chassiset med denne funksjonen aktivert, mislykkes serveroppdagelsen.

Chassis / Server Disassociation - Server SIOC Tilkoblingsfunksjonalitet er ikke deaktivert hvis en server eller et chassis er disassociated.


Hilsen! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Registrer deg nå!